PIPELIFE PRODUKTKATALOG

Hjem VMT Kumsystemer 400 mm sandfang

400 mm sandfang

I disse kummene samles drenering og takvann - og evt. overflatevann fra små arealer - i et sandfang før vannet slippes ut på overvannsledningen via dykket utløp.

img

Husdrenskum

img

Gårdssluk

img

Kuppelrist for 400 mm sandfang

img

Enkel teleskopforlengelse med kuppelrist

img

PP-lokk A15 for stigerør

img

315 mm teleskopforlengelse med flytende rund ramme