PIPELIFE PRODUKTKATALOG

Hjem VMT Overvannsrør/drensrør

Overvannsrør/drensrør

Overvannsrør har svart farge - som er fargekoden for overvann. Stivhetsklasse SN 8 gjelder alle overvanns- og drensrør i rette lengder. Det er like strenge krav til tetthet i skjøt som for spillvannsrør. Forutsetningen er at våre anvisninger for bruk av rørdeler følges. En fiffig sak er at tradisjonelle rørdeler kan benyttes sammen med våre DN/OD rør. Er det krav til tette skjøter må monteringsanvisningen følges. Pragma rørdeler er tilpasset Pragma overvannsrør direkte.