KATALOG PRODUKTÓW PIPELIFE

STORMBOX

System skrzynek STORMBOX przeznaczony jest do zagospodarowania wody deszczowej poprzez retencjonowanie oraz bezciśnieniowe rozprowadzanie i rozsączanie w gruncie. Wody deszczowe zebrane z powierzchni utwardzonych, m.in. z dachów, jezdni dróg, parkingów, ulic, placów, terenów zielonych, odprowadzane są poprzez rynny i rury spustowe do studzienki z osadnikiem, a następnie do skrzynek rozsączających.

img

Stormbox

img

Geowłóknina

img

Folia PVC

img

Złączka Stormbox

img

Studzienka kontrolna

img

Rura trzonowa 400