KATALOG PRODUKTÓW PIPELIFE

AQUALINE ROBUST SMART

Rury AQUALINE ROBUST SMART z polietylenu PE 100RC z dodatkową, termoplastyczną, przylegającą, zewnętrzną warstwą usuwalną (płaszcz) z polietylenu lub polipropylenu z fabrycznie umieszczonymi dwoma lub czterema przewodami sensorycznymi z miedzi do monitoringu rurociągu i lokalizacji awarii w średnicach od 90 mm do 250 mm, na ciśnienie PN 10, PN 16. Usuwalny płaszcz zewnętrzny jest barwy brązowej z białymi paskami. Rura podstawowa (przewodowa) jest barwy czarnej brązowymi paskami.

Rury z dwoma drutami sensorycznymi przeznaczone są dla magistral bez bocznych połączeń, natomiast rury z czterema drutami sensorycznymi przeznaczone są dla sieci rozdzielczych.

System AQUALINE ROBUST SMART prowadzi ciągły, zdalny monitoring sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej za pomocą urządzeń pomiarowych w oparciu o technologię pomiarów reflektometrycznych TDR, w którym wynik wyświetlany jest za pomocą wykresu, a system umożliwia analizę wykresu, którą dostaje użytkownik. Dane są wysyłane automatycznie na serwer, dzięki czemu operator jest na bieżąco informowany o stanie sieci oraz o ewentualnym wystąpieniu awarii. Rozwiązanie zapewnia działanie systemu alarmowego w przypadku pojawienia się większej ilości awarii.

Operator ma dostęp do systemu z dowolnego miejsca i urządzenia, które ma dostęp do internetu. Do wykrywania i lokalizacji stosuje się reflektometr. System alarmowy umożliwia lokalizację wielu przecieków oraz przerw. Zgłaszanie alarmów, powiadomień odbywa się poprzez pocztę elektroniczną email oraz drogą krótkich wiadomości tekstowych SMS.

img

Rura dwuwarstwowa PE100RC PN16 SDR 11 z detekcją

img

Rura dwuwarstwowa PE100RC PN16 SDR 11 z detekcją

img

Rura PE100RC PN10 SDR 17 z detekcją

img

Rura PE100RC PN10 SDR 17 z detekcją

img

Elementy systemu zdalnego monitoringu rurociągu i lokalizacji awarii

img

Zdzierak