KATALOG PRODUKTÓW PIPELIFE

PRO 630

PRO 630 to nowa generacja niewłazowych studzienek kanalizacyjnych z polipropylenu PP-B. Studzienki te przeznaczone są do stosowania w zewnętrznych systemach kanalizacji grawitacyjnej (bytowej, deszczowej i ogólnospławnej) położonych w pasie drogowym w jezdni lub poza jezdnią. Nowa generacja studzienek produkowana jest z kielichami typu Eurosocket na dolotach i wylocie. Maksymalna głębokość posadowienia studzienek wynosi 6,0 m. Studzienki są odporne na wodę gruntową 5,0 m zgodnie z normą PN-EN 13598-2.

img

Kineta ślepa

img

Kineta przelotowa

img

Kineta zbiorcza

img

Rura trzonowa 630

img

Teleskop

img

Pierścień odciążający