PIPELIFE PRODUKTKATALOG

Hem SMART-digitala lösningar SMART-digitala lösningar

SMART-digitala lösningar

Våra digitala uppkopplingsbara produkter anpassar vi efter våra kunders behov och därigenom skapar vi lösningar tillsammans som bidrar till ökad resurseffektivitet och en hållbar utveckling.

EFFEKTIVISERA DIN INFRASTRUKTUR MED SMARTA PRODUKTER
Våra uppkopplade produkter erbjuder tidiga varningssystem för att förebygga skador och möjliggöra kontinuerlig övervakning och underhåll genom larm innan skadan har skett. Genom vårt samarbete med vårt systerföretag WIDECO SWEDEN kan vi supportera er med kompletta och anpassade tjänster för dataanalys och support, som hjälper er att maximera värdet av insamlade data för bl.a bättre vattenresursförvaltning.

VARFÖR SKA DU VÄLJA DIGITALA LÖSNINGAR FRÅN PIPELIFE?
Vi är sedan mer än 50 år tillbaka experter på hållbara rörsystemlösningar inom Infrastruktur och Byggnation, nu tar vi steget längre och integrerar smarta lösningar med avancerade digitala funktioner för att möta de växande kraven på digitalisering.
Vi kan idag tillhandahålla lösningar för läcksökning samt tryck- och flödesmätning vilket ger realtidsdata för effektivare vattenhantering. Våra uppkopplade system stödjer öppna standarder, vilket gör det möjligt för kommuner och VA-bolag att enkelt integrera produkterna med befintlig infrastruktur. Har ni ingen etablerad struktur för detta så kan vi vara med och supportera genom hela processen från idé till färdig komplett installation av användarvänliga lösningar som prioriterar datasäkerhet och lång livslängd, samtidigt som de erbjuder enkel installation och underhåll.

  • ..
RSK-nr Benämning D H
2481001 A1 sedimentkontroll   1500 mm
2376007 Smart mätarbrunn 600 600 mm 2000 mm
2376006 Smart mätarbrunn 1000 1000 mm 2000 mm